Busts, 2012-2013
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, terra cotta paper clay, metal screws
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, terra cotta paper clay, metal screws
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, wire
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass, wooden clothes pins
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass, wooden clothes pins
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, wire
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, distorted by shot-gun
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, midrange paper clay, wire
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, glass
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay, copper wire
 Busts, 2012-2013 Handbuilt, mid-range paper clay
Bibliography Section Article Bibliography Section Catalog Bibliography Section Web Link PDF icon displayed by thumbnail Sold Dot